Pokřik Šnečků

Aktuálně

pravidelné schůzky oddílu každý ČTVRTEK 16,30 - 17,45h

  PROSÍME O ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA DRUHÉ POLOLETÍ - 500Kč

 VZHLEDEM K  NAŘÍZENÍ VLÁDY SE SCHŮZKY ODDÍLU DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

 

    9. 4. - schůzka - SE RUŠÍ

   16. 4. - schůzka - SE RUŠÍ

   23. 4. - schůzka - SE RUŠÍ

   30. 4. - schůzka - SE RUŠÍ

 

PROSÍME o devzdávání přihlášek, zaplacení minitábora, veškeré informace jsou pod záložkou mini nebo letní tábor

Věřím, že se veškerá opatření do květnového minitábora postupně vrátí do běžných forem mezilidského soužití, jak jsme zvyklí a na minitábor  s dětmi budeme moci odjet.
V opačném případě Vám dávám písemnou garanci vrácení plné částky, kterou stále požadujeme zaplatit do konce března.
Děkuji za pochopení, s pozdravem Veronika Koběrská

 

  Mini tábor, pro děti od 4let

       8. – 10. 5. Albrechtice Jizerské hory, penzion Hana

   SRAZ: 8:00 parkoviště pod kostelem na Spořilově

NÁVRAT: cca 13:00 ještě upřesníme 

 

Letní tábor, pro děti od 5let 

    12. – 19. 7. Šumava Javorník, penzion Krásná vyhlídka

 

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (37%)
Písničky (17%)
Tématické hry (16%)
Výpravy (15%)
Vyrábění (15%)

Foto týdne

foto_tydne


zpět

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE

(lze i jiný formulář, ale musí splňovat obsahové náležitosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb.)

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte:   …………………………………………………………………….

 

Datum narození:   …………………………………………………………………………...

 

Bydliště:   ……………...........................................................................................................

 

 

Posuzované dítě je k účasti:

 

          zdravotně způsobilé

 

          zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)   .………………………………………

 

          není zdravotně způsobilé   ………………………………………………………………...

 

 

Potvrzení o tom, že dítě

 

          se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním         ANO – NE

 

          je alergické na   …………………………………………………………………..………….

 

          je proti nákaze imunní ………………………………………………………………………

 

          dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)   ……………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. V případě změny zdravotního stavu dítěte si rodiče vyžádají nový posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.

 

 

 

Datum vydání posudku:                                                        

 

podpis lékaře razítko zdravotního zařízení