Pokřik Šnečků

Aktuálně

pravidelné schůzky oddílu každý ČTVRTEK 16,30 - 17,45h

v případě špatného počasí, budou schůzky pro všechny družibky  uvnitř v  oddělených klubovnách


28. 5. - Schůzka po družinkách Senzační dobrodružství s Ferdou Mravencem a Broukem Pytlíkem

 4. 6. - Schůzka po družinkách - dobrodružství s Beruškou

11. 6. - Schůzka po družinkách - dobrodružství s Lučním Koníkem
  

18. 6. -Schůzka po družinkách - dobrodružství s Hlemýžděm

25. 6. - Schůzka po družinkách - hledáme poklad od Ferdy Mravence a jeho přátel

 

 

 

 

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (47%)
Písničky (14%)
Tématické hry (14%)
Výpravy (13%)
Vyrábění (13%)

Foto týdne

foto_tydne


zpět

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE

(lze i jiný formulář, ale musí splňovat obsahové náležitosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb.)

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte:   …………………………………………………………………….

 

Datum narození:   …………………………………………………………………………...

 

Bydliště:   ……………...........................................................................................................

 

 

Posuzované dítě je k účasti:

 

          zdravotně způsobilé

 

          zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)   .………………………………………

 

          není zdravotně způsobilé   ………………………………………………………………...

 

 

Potvrzení o tom, že dítě

 

          se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním         ANO – NE

 

          je alergické na   …………………………………………………………………..………….

 

          je proti nákaze imunní ………………………………………………………………………

 

          dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)   ……………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. V případě změny zdravotního stavu dítěte si rodiče vyžádají nový posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.

 

 

 

Datum vydání posudku:                                                        

 

podpis lékaře razítko zdravotního zařízení