Pokřik Šnečků

Aktuálně

tajný úkol na každou schůzku naleznete pod záložkou přijď k nám aneb pomůcky na schůzku

 Protiepidemiologický systém PES - vzhledem k aktuálním restrikcím se nemůžeme setkávat ve vnitřních prostorách ani venku.

Je nám líto, veškerá činnost volnočasových aktivit je zatím pozastavena, děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (40%)
Písničky (13%)
Tématické hry (23%)
Výpravy (12%)
Vyrábění (12%)

Foto týdne

foto_tydne


zpět

zdravotní posudek

POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE

(lze i jiný formulář, ale musí splňovat obsahové náležitosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb.)

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte:   …………………………………………………………………….

 

Datum narození:   …………………………………………………………………………...

 

Bydliště:   ……………...........................................................................................................

 

 

Posuzované dítě je k účasti:

 

          zdravotně způsobilé

 

          zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)   .………………………………………

 

          není zdravotně způsobilé   ………………………………………………………………...

 

 

Potvrzení o tom, že dítě

 

          se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním         ANO – NE

 

          je alergické na   …………………………………………………………………..………….

 

          je proti nákaze imunní ………………………………………………………………………

 

          dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)   ……………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. V případě změny zdravotního stavu dítěte si rodiče vyžádají nový posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.

 

 

 

Datum vydání posudku:                                                        

 

podpis lékaře razítko zdravotního zařízení