Pokřik Šnečků

Aktuálně


 

 

 

 

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (39%)
Písničky (12%)
Tématické hry (19%)
Výpravy (18%)
Vyrábění (12%)

Foto týdne

foto_tydne


zpět

závazná přihláška 2020

Závazná přihláška dítěte na  letní tábor oddílu Šnečci

 

Termín :  12. – 19.  červenec 2020

 

Přesná adresa pobytu: Šumava

               pension Krásná vyhlídka

                Javorník 42

                384 73 Stachy

 

Jméno a příjmení  :

 

Datum narození :

 

Rodné číslo :

 

Adresa trvalého bydliště :

 

Spojení na odpovědnou osobu v době tábora (adresa, e-mail, telefon ) :

 

 

Zdravotní stav dítěte (orientačně) + součástí přihlášky je zdravotní posudek od lékaře

 

            Obtíže, omezení –

           Alergie –

            Pravidelné, občasné léky –

            Trpí cestovní nevolností ? – (příp.lék v jakém množství pomáhá ?)

 

 

 

Zdravotní pojišťovna :

 

 

                                                                    Podpis zákonného zástupce :

 

 

SOUHLAS 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizování fotografií či videosnímků pro potřeby propagace oddílu Šnečci. Nakládání s osobními údaji bude na základě nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů. Tímto podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů, pořizování fotodokumentace svého syna/dcery pro účely oddílu Šnečci. tento souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn kdykoliv od tohoto souhlasu odstoupit. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. 

 

 

 V Praze dne :                                   Podpis zákonného zástupce :

 

 

 

 

 

 

 

BEZINFEKČNOST

 

Prohlašuji, že  jméno a příjmení…………………………

datum narození…………………..jsem nepřišel do styku s žádnou infekční chorobou v uplynulém týdnu. V den odjezdu na tábor je zdravé. Vlasy bez vší. Přisáté klíště v posledních 3 dnech ANO x NE

 

Podpis zákonného zástupce:                       V Praze dne 12. 7. 2O20

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------