Pokřik Šnečků

Aktuálně

tajný úkol na každou schůzku naleznete pod záložkou přijď k nám aneb pomůcky na schůzku

 Protiepidemiologický systém PES - vzhledem k aktuálním restrikcím se nemůžeme setkávat ve vnitřních prostorách ani venku.

Je nám líto, veškerá činnost volnočasových aktivit je zatím pozastavena, děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (40%)
Písničky (13%)
Tématické hry (23%)
Výpravy (12%)
Vyrábění (12%)

Foto týdne

foto_tydne


zpět

závazná přihláška 2020

Závazná přihláška dítěte na  letní tábor oddílu Šnečci

 

Termín :  12. – 19.  červenec 2020

 

Přesná adresa pobytu: Šumava

               pension Krásná vyhlídka

                Javorník 42

                384 73 Stachy

 

Jméno a příjmení  :

 

Datum narození :

 

Rodné číslo :

 

Adresa trvalého bydliště :

 

Spojení na odpovědnou osobu v době tábora (adresa, e-mail, telefon ) :

 

 

Zdravotní stav dítěte (orientačně) + součástí přihlášky je zdravotní posudek od lékaře

 

            Obtíže, omezení –

           Alergie –

            Pravidelné, občasné léky –

            Trpí cestovní nevolností ? – (příp.lék v jakém množství pomáhá ?)

 

 

 

Zdravotní pojišťovna :

 

 

                                                                    Podpis zákonného zástupce :

 

 

SOUHLAS 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizování fotografií či videosnímků pro potřeby propagace oddílu Šnečci. Nakládání s osobními údaji bude na základě nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů. Tímto podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů, pořizování fotodokumentace svého syna/dcery pro účely oddílu Šnečci. tento souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn kdykoliv od tohoto souhlasu odstoupit. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. 

 

 

 V Praze dne :                                   Podpis zákonného zástupce :

 

 

 

 

 

 

 

BEZINFEKČNOST

 

Prohlašuji, že  jméno a příjmení…………………………

datum narození…………………..jsem nepřišel do styku s žádnou infekční chorobou v uplynulém týdnu. V den odjezdu na tábor je zdravé. Vlasy bez vší. Přisáté klíště v posledních 3 dnech ANO x NE

 

Podpis zákonného zástupce:                       V Praze dne 12. 7. 2O20

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------