Pokřik Šnečků

Aktuálně

pravidelné schůzky oddílu každý ČTVRTEK 16,30 - 17,45h

 Foto z letníhotábora najdete ve fotogalerii

První schůzka 12.září 16:30-17:45 - první schůzka v novém školním roce 2019-20 uvítáme nové kamarády

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (38%)
Písničky (17%)
Tématické hry (16%)
Výpravy (15%)
Vyrábění (14%)

Foto týdne

foto_tydne


zpět

závazná přihláška 2019

Závazná přihláška dítěte na  letní tábor oddílu Šnečci

 

Termín :  14. – 21.  červenec 2019

 

Přesná adresa pobytu: Šumava

               pension Krásná vyhlídka

                Javorník 42

                384 73 Stachy

 

Jméno a příjmení  :

 

Datum narození :

 

Rodné číslo :

 

Adresa trvalého bydliště :

 

Spojení na odpovědnou osobu v době tábora (adresa, e-mail, telefon ) :

 

 

Zdravotní stav dítěte (orientačně)

 

            Obtíže, omezení –

           Alergie –

            Pravidelné, občasné léky –

            Trpí cestovní nevolností ? – (příp.lék v jakém množství pomáhá ?)

 

 

 

Zdravotní pojišťovna :

 

 

                                                                    Podpis zákonného zástupce :

 

 

SOUHLAS 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizování fotografií či videosnímků pro potřeby propagace oddílu Šnečci. Nakládání s osobními údaji bude na základě nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů. Tímto podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů, pořizování fotodokumentace svého syna/dcery pro účely oddílu Šnečci. tento souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn kdykoliv od tohoto souhlasu odstoupit. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. 

 

 

 V Praze dne :                                   Podpis zákonného zástupce :

 

 

 

 

 

 

 

BEZINFEKČNOST

 

Prohlašuji, že  jméno a příjmení…………………………

datum narození…………………..jsem nepřišel do styku s žádnou infekční chorobou v uplynulém týdnu. V den odjezdu na tábor je zdravé. Vlasy bez vší. Přisáté klíště v posledních 3 dnech ANO x NE

 

Podpis zákonného zástupce:                       V Praze dne 14. 7. 2O19

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------