Pokřik Šnečků

Aktuálně

tajný úkol na každou schůzku naleznete pod záložkou přijď k nám aneb pomůcky na schůzku

 Nové fotky ve fotogalerii

 1. 10. - Schůzka po družinkách s Popelkou,

  schůzka se uskuteční venku, přibalte dětem batůžek a pití

 8. 10. - Schůzka v Krčském lese - ZAMYKÁNÍ LESA PŘED ZIMOU

schůzka bez rodičů, skřítek Podzimníček a víla Podzimka nás zvou do lesa.....AKCE SE USKUTEČNÍ po družinkách

 

  1S. 10. -  schůzka ? - nouzový stav v ČR, schůzka není

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (41%)
Písničky (13%)
Tématické hry (23%)
Výpravy (12%)
Vyrábění (12%)

Foto týdne

foto_tydne


ŠNEČCI aneb kdo jsme

Vážení rodičové Šnečků,

Náš oddíl je určen dětem od 3 do  9 let (dokud to u nás děti baví a zajímá).   Naši "odrostlíci" mohou přestoupit do skautského oddílu Protěž, který s námi spolupracuje .... 

Jsme  skautský oddíl, který má již 27tiletou tradici. Skauting pro nás znamená kamarádství k sobě navzájem a k přírodě. Vzhledem k věku se jedná spíše o "přípravu"  na skaut.
Každá družinka má samostatný program. Ale vedoucí se střádají, aby s dětmi neztratili kontakt. Také po celou dobu schůzky není program striktně v družinkách, některé části  (svačinka, větší hry...divadélka, zpíváníčka a tanečky...) máme společně .

Náplní nás, Šnečků, je naučit se být dobrým kamarádem. Připravit se na vstup do skautu. Snažíme se vzájemně rozvíjet dobré vlastnosti - být čestný, hrát poctivě, naučit se prohrávat. K našim vedoucím být upřímní – my děti jim tykáme, vedoucí jsou naši velcí kamarádi. My vedoucí máme odpovědnost za to, abychom je jako jejich „velcí kamarádi“ nezklamali. Také vytváříme spoustu rukodělných výrobků. Pořádáme výpravy do přírody i za kulturou a sportem. Nacvičili jsme společně nejedno divadlo. Zpíváme písničky. Některé soboty trávíme v přírodě na výpravách za dobrodrzžstvím. O letních prázdninách jsme uspořádali tábory. V neposlední řadě hrajeme nespočet her a soutěží, které tvoří základ všech schůzek.

Každou schůzku zahajujeme a končíme radostným pokřikem:

„My jsme Šnečci kamarádi,
hrajeme si tady rádi,
zadupeme, zatleskáme,
zaskáčeme, zakřičíme :
Něco se tu naučíme!
Hurá, hurá, hej !“

Schůzky máme zpravidla každý čtvrtek v 16,30 – 17,45h. v suterénních prostorách kostelu sv.Anežky na Spořilově (Roztylské náměstí - vchod bočními dveřmi – zvonit )

Program schůzky v bodech:

16,30 h – Zahájení , pokřik-všichni společně, přivítání - pak práce v družinkách

16,35 h – Povídání  nebo divadélko + zahřívací hra

17,00 h – skupinové hry, soutěže

17,15 h – Výroba (výtvarná aktivita, rukodělka, …)

17,30 h – Hra (společná)

17,45 h – Zakončení, pokřik

Vedoucí jsou zkušení a vyškoleni pro práci s dětmi. Veronika Koběrská před 20 lety oddíl založila a neztratila s ním kontakt. Každá družinka má na schůzce svůj oddělený program, v podobném duchu. Vedou jej 1 až 2 vedoucí + praktikanti

Počet: oddíl čítá okolo 40 dět, rozdělených do  družinek dle věku