Pokřik Šnečků

Aktuálně

tajný úkol na každou schůzku naleznete pod záložkou přijď k nám aneb pomůcky na schůzku

 Protiepidemiologický systém PES - vzhledem k aktuálním restrikcím se nemůžeme setkávat ve vnitřních prostorách ani venku.

Je nám líto, veškerá činnost volnočasových aktivit je zatím pozastavena, děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (40%)
Písničky (13%)
Tématické hry (23%)
Výpravy (12%)
Vyrábění (12%)

Foto týdne

foto_tydne


ŠNEČCI aneb kdo jsme

Vážení rodičové Šnečků,

Náš oddíl je určen dětem od 3 do  9 let (dokud to u nás děti baví a zajímá).   Naši "odrostlíci" mohou přestoupit do skautského oddílu Protěž, který s námi spolupracuje .... 

Jsme  skautský oddíl, který má již 27tiletou tradici. Skauting pro nás znamená kamarádství k sobě navzájem a k přírodě. Vzhledem k věku se jedná spíše o "přípravu"  na skaut.
Každá družinka má samostatný program. Ale vedoucí se střádají, aby s dětmi neztratili kontakt. Také po celou dobu schůzky není program striktně v družinkách, některé části  (svačinka, větší hry...divadélka, zpíváníčka a tanečky...) máme společně .

Náplní nás, Šnečků, je naučit se být dobrým kamarádem. Připravit se na vstup do skautu. Snažíme se vzájemně rozvíjet dobré vlastnosti - být čestný, hrát poctivě, naučit se prohrávat. K našim vedoucím být upřímní – my děti jim tykáme, vedoucí jsou naši velcí kamarádi. My vedoucí máme odpovědnost za to, abychom je jako jejich „velcí kamarádi“ nezklamali. Také vytváříme spoustu rukodělných výrobků. Pořádáme výpravy do přírody i za kulturou a sportem. Nacvičili jsme společně nejedno divadlo. Zpíváme písničky. Některé soboty trávíme v přírodě na výpravách za dobrodrzžstvím. O letních prázdninách jsme uspořádali tábory. V neposlední řadě hrajeme nespočet her a soutěží, které tvoří základ všech schůzek.

Každou schůzku zahajujeme a končíme radostným pokřikem:

„My jsme Šnečci kamarádi,
hrajeme si tady rádi,
zadupeme, zatleskáme,
zaskáčeme, zakřičíme :
Něco se tu naučíme!
Hurá, hurá, hej !“

Schůzky máme zpravidla každý čtvrtek v 16,30 – 17,45h. v suterénních prostorách kostelu sv.Anežky na Spořilově (Roztylské náměstí - vchod bočními dveřmi – zvonit )

Program schůzky v bodech:

16,30 h – Zahájení , pokřik-všichni společně, přivítání - pak práce v družinkách

16,35 h – Povídání  nebo divadélko + zahřívací hra

17,00 h – skupinové hry, soutěže

17,15 h – Výroba (výtvarná aktivita, rukodělka, …)

17,30 h – Hra (společná)

17,45 h – Zakončení, pokřik

Vedoucí jsou zkušení a vyškoleni pro práci s dětmi. Veronika Koběrská před 20 lety oddíl založila a neztratila s ním kontakt. Každá družinka má na schůzce svůj oddělený program, v podobném duchu. Vedou jej 1 až 2 vedoucí + praktikanti

Počet: oddíl čítá okolo 40 dět, rozdělených do  družinek dle věku